Đánh giá tác động môi trường (ĐTM ) cho các hộ chăn nuôi

Môi trường sống sạch khiến chất lượng sống của người dân càng tốt hơn. Ngày nay, các dự án được xây dựng ngày càng nhiều. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Nhất là các công trình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện nay. Các đơn vị ban ngành luôn đưa ra những đánh giá tác động môi trường hàng quý, hàng năm để phát huy hiệu quả tốt hơn. Tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM ( tiếng Anh là EIA). Đây là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).

Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định. Từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không. Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, xử lý trước khi xây dựng và đi vào hoạt động dự án.

 Mỗi dự án khi đưa vào hoạt động đều có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường

Tại sao cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn phương án khả thi tối ưu cho dự án, liên quan giữa môi trường và hoạt động sản xuất. Đảm bảo đúng theo quy định Nhà nước mà vẫn có lợi về kinh tế.
 • Căn cứ để thực hiện việc báo cáo đánh giá tác động môi trường :
  – Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015.
  – Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015.
  – Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13.’
 Các đơn vị ban ngành sẽ trực tiếp đánh giá

Đối tượng nào sẽ phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Để biết được doanh nghiệp của mình có thuộc đối tượng phải lập Báo cáo ĐTM hay không, các bạn tra cứu theo Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Cách thức tra cứu như sau:

 • Tra cứu cột (2): loại hình dự án.
 • Tra cứu cột (3): quy mô dự án.

Nếu dự án của bạn thuộc cột (2) và quy mô nằm trong quy định tại cột (3) thì dự án này thuộc đối tượng phải lập Báo cáo DTM cấp Sở (thành phố). Nếu dự án của bạn có quy mô lớn hơn nhiều so với quy định tại cột (3), bạn sẽ xem tiếp Phụ lục III (phê duyệt DTM cấp Bộ) để xác định cấp phê duyệt của dự án mình.

Các đối tượng thuộc mỗi dự án sẽ có mức đánh giá khác nhau

Cơ quan nào phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Đối với các dự án không thuộc phạm vi bí mật quốc gia thì ĐTM được phê duyệt bởi 02 cơ quan chính là Bộ TNMT và Sở TNMT. Như hướng dẫn ở trên, để xác định dự án của mình thuộc cơ quan nào bạn tra cứu theo Phụ lục II và Phụ lục III của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
Căn cứ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 • Luật Bảo vệ môi trường.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT.

Những giấy tờ cần thiết để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Tuỳ vào mỗi loại dự án và nơi triển khai dự án mà chúng ta sẽ cần có những hồ sơ pháp lý khác nhau để lập Báo cáo đánh gái tác động môi trường. Tuy nhiên, Chúng tôi liệt kê bên dưới những hồ sơ cơ bản nhất cần có để lập Báo cáo ĐTM như sau:

 • Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh còn hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thay thế bằng: Hợp đồng thuê đất, Quyết định giao đất.
 • Thuyết minh dự án đầu tư bao gồm: quy mô hoạt động/sản xuất, quy trình hoạt động/sản xuất, danh mục máy móc thiết bị, số lượng công nhân viên…
 • Các bản vẽ kỹ thuật về nhà xưởng/ cơ sở kinh doanh.

Quy trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường không được phép tạo lập bởi chủ dự án mà phải thông qua đơn vị tư vấn đủ điều kiện chức năng về lập ĐTM. Quy trình thực hiện như sau:

 • Khảo sát hiện trạng dự án & các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh.
 • Thu thập giấy tờ, thông tin số liệu của dự án.
 • Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư khu vực dự án.
 • Lập Báo cáo ĐTM.
 • Thẩm định Báo cáo ĐTM tại hội đồng thẩm định của Bộ/Sở TNMT dưới sự tham gia của Giám đốc Sở, các phòng ban liên quan và chuyên gia.
 • Hoàn thiện chỉnh sửa Báo cáo ĐTM và trình phê duyệt.
Cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để gửi đánh giá tác động môi trường đối với dự án của mình

Thời gian lập & phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 • Sau 45 – 60 ngày làm việc từ khi nộp đầy đủ giấy tờ.

Mọi thông tin khi muốn thi công hầm Biogas, màng HDPE cho các công trình bảo vệ môi trường xin liên hệ:

Công Ty TNHH Môi Trường Quang Phúc

Môi Trường Quang Phúc

Email: moitruongquangphuc@gmail.com

Hotline: 0909 488 306

 

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *