Giới thiệu về giấy phép môi trường quy trình và thủ tục chi tiết

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với nhiều điểm mới mang tính đột phá, đề cao vai trò doanh nghiệp là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có “Giấy phép môi trường”. Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình xin cấp giấy phép môi trường, CÔNG TY MÔI TRƯỜNG QUANG PHÚC mong muốn đóng góp một kênh thông tin hữu ích đồng hành cùng các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường.


Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
(Căn cứ khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)
Như vậy, một số giấy phép môi trường thành phần được lồng ghép trong cùng một loại giấy phép, gọi chung là giấy phép môi trường. Bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường;
 • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;
 • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;
 • Giấy phép xả nước thải nguồn nước;
 • Giấy phép xả nước thải ra môi trường thủy lợi;

(Căn cứ khoản 19 điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)

Đối tượng phải có giấy phép môi trường?

Để xác định được thủ tục cần thực hiện, doanh nghiệp cần xác định được dự án của mình thuộc nhóm nào cần dựa theo các tiêu chí như sau:

 • Quy mô dự án;
 • Công suất dự án;
 • Loại hình dự án;
 • Diện tích sử dụng đất;
 • Yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Điều 39 Luật bảo vệ môi trường quy định đối tượng phải có giấy phép môi trường đó là:

(i) Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

(ii) Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng tại mục (i).

Trong đó:

Các nhóm

Nội dung giấy phép môi trường

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường như sau:

– Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

– Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

+ Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải;

+ Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải;

+ Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;

+ Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

+ Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;
b) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
c) Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:
a) Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT của dự án: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm:
– Tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;
– Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
– Tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan:
+ Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường;
+ Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường.
– Kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;
– Tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.
Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở;
3. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:
a) Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
b) Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thời hạn của giấy phép môi trường

Giấy phép sẽ có thời hạn từ 7 – 10 năm quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Theo Quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các hành vi vi phạm quy định về GPMT như không có GPMT, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung của GPMT,… có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng (mức phạt áp dụng đối với tổ chức); ngoài ra thể bị buộc phá dở công trình thiết bị,…
Giấy phép môi trường sẽ được triển khai từ năm 2025, nên doanh nghiệp cần có sự chủ động chuẩn bị từ ngay bây giờ.

Vì sao chọn Môi Trường Quang Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp ?

Trong suốt thời gian hoạt động, Công ty Quang Phúc đã không ngừng nổ lực để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất cả về dịch vụ Tư vấn môi trường cũng như lĩnh vực xử lý chất thải môi trường. Công ty Quang Phúc đã lập các hồ sơ xin giấy phép môi trường cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường và cấp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định với đa dạng các lĩnh vực như: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dệt nhuộm, thủy sản, khu dân cư, khu xử lý chất thải tập trung, điện tử,…. Là một trong những công ty hoạt động lâu đời tại Việt Nam, với năng lực của mình Công ty Quang Phúc cam kết:

 • Cung cấp những dịch vụ, công trình chất lượng cao;
 • Giá cả hợp lý nhất;
 • Luôn luôn nghiên cứu, nắm rõ các quy định hiện hành nhằm đáp ứng từng yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Chúng tôi hoạt động với phương châm: UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM PHỤC VỤ

Các lĩnh vực chính của Môi Trường Quang Phúc

Tư vấn các thủ tục môi trường

Công ty Môi Trường Quang Phúc tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn các thủ tục môi trường tại Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và các tỉnh lân cận khác.

Tổng thầu EPC

Với kinh nghiệm hơn 23 năm xây dựng và phát triển, QUANG PHÚC đã trở thành thương hiệu uy tín và là Tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam về Công nghệ Môi trường xử lý nước thải, nước cấp. Thương hiệu QUANG PHÚC gắn liền với những dự án lớn của Chủ đầu tư trong và ngoài nước; các Tập đoàn đa quốc gia … QUANG PHÚC đã trở thành một trong 5 công ty môi trường hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào mang đến những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất giúp khách hàng an tâm, bền vững sản xuất, phát triển kinh tế.

Vận hành bảo trì

Bên cạnh các lĩnh vực tư vấn thủ tục môi trường, kỹ thuật môi trường, Công ty Môi trường QUANG PHÚC còn có Dịch vụ cung cấp hóa chất/ nhân công vận hành và bảo trì các công trình xử lý nước cấp, nước thải. 

Chúng tôi cung cấp trọn gói cho dịch vụ Vận hành – Bảo trì cho các công trình xử lý nước bao gồm:

– Cung cấp hóa chất và hướng dẫn vận hành các hệ thống xử lý nước;

– Cung cấp hóa chất & nhân công vận hành hệ thống xử lý nước;

– Duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ;

– Giám sát chất lượng & theo dõi qui trình vận hành hệ thống xử lý.

Một số hình ảnh thực tế

Đăng ký tư vấn

Bằng cách đăng ký vào form bên dưới, chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ thông tin  mới nhất đến cho quý anh chị.  Liên hệ hotline 0909 448 306 để được tư vấn nhanh hơn .

Bấm vào đây để lấy mã CODE